Pirk butą, laimėk TESLA Model 3

Vienas iš dešimties perkančių butą žaidime dalyvaujančiuose projektuose, laimi TESLA Model 3.
2 7 8
laisvų butų pasirinkimų
0 8
sandoriai liko iki TESLA laimėtojo
1 4 : 5 3 : 4 8

Žaidime "1 iš 10" dalyvaujantys projektai

Vystytojas UAB „Rinvest“

RIVERLAND - butai Lazdynėliuose

Tai unikalus mažaaukštės statybos daugiabučių gyvenamųjų namų projektas Lazdynėliuose, šalia Neries upės vingio, Bukčių miško apsuptyje.
Vystytojas UAB „Rinvest“

RIVERLAND - butai per du aukštus Lazdynėliuose

Galimybių žemė. Tai išskirtinis A+ energinio naudingumo klasės mažaaukščių pastatų kompleksas Lazdynėliuose, šalia Neries upės vingio, Bukčių miško apsuptyje.
Vystytojas UAB „Borgus“

B Kvadratu – butai Bajoruose

Tai stilingas ir modernus gyvenamųjų namų kompleksas Bajorų kl. 8, Vilnius, šalia Verkių regioninio parko. Puiki lokacija gyventi: čia atsiribosite nuo triukšmingo miesto ūžesio ir kartu nebūsite atskirti nuo visų miesto patogumų.
Vystytojas UAB „RE-SPV-2“ / UAB „Rinvest“ dukterinė įmonė

B Kvadratu – butai Bajoruose

Stilingas ir modernus gyvenamųjų namų kompleksas Bajorų kl. 29, Vilnius, įsikūrė nuostabaus grožio Verkių regioniniu parko kaimynystėje. Čia bus gera ne tik leisti laiką su kompanija, bet ir aktyviai pradėti kiekvieną dieną, prasibėgant vingiuotais Neries takais.
Vystytojas UAB „Statybų pliusas“

TU3A – butai Žirmūnuose

Tai namai, veržliems modernaus miesto gyventojams, siekiantiems gyventi tarp gamtos ritmo ir miesto šurmulio. Projektą supa išplėtota infrastuktūra, nedidelė bendraminčių kaimynystė, o miesto centrą skiria tik Neris.

Žaidimo “1 iš 10” taisyklės:

 • 1. Bendrosios nuostatos:
 • 1.1. Žaidimo “1 iš 10“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo sąlygas, terminus, laimėtojų nustatymo ir prizų įteikimo procedūrą bei skundų pateikimo tvarką.
 • 1.2. Žaidimo organizatorius yra UAB „Rinvest“, juridinio asmens kodas 302842911, buveinės adresas: Pamiškės g. 2B, Miškinių k., Trakų r. sav., adresas korespondencijai: Žirgų g. 19, Antežerių k., Vilniaus r. sav. (toliau – Organizatorius).
 • 1.3. Žaidime gali dalyvauti visi ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys bei Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys (toliau – Asmuo).
 • 1.4. Žaidime dalyvauja visi, perkantys nekilnojamo turto objektus, t.y. butus per 1 aukštą, butus per du aukštus ar/ ir komercines patalpas (toliau - Objektas) projektuose: - „RIVERLAND” (projekto statytojas UAB „Rinvest“, įmonės kodas 302842911), - „B Kvadratu” (projekto, esančio adresu Bajorų kel. 8, Vilnius, statytojas UAB „Borgus“, įmonės kodas 304442549; projekto, esančio adresu Bajorų kel. 29, Vilnius, statytojas UAB „RE-SPV-2“, įmonės kodas 305732854), -“TU3A” (projekto statytojas UAB „Statybų pliusas“, įmonės kodas 303417571), (toliau – Projektai), bei duodantys sutikimus dėl dalyvavimo Žaidime ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau – Sutikimai) pagrindinės Objekto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu. Asmuo, pirkęs Objektą bei pasirašęs Sutikimus Taisyklėse vadinamas Žaidėju 
 • 1.5. Žaidime nedalyvauja Objektai, kurie turi kitas Projektų statytojų akcijas (sumažintas parduodamų objektų kainas ir/ar kt.).
 • 1.6. Žaidimo sąlygos toliau išdėstomos šiose Taisyklėse bei skelbiamos Organizatoriaus interneto svetainėje www.rinvest.lt (toliau – Organizatoriaus interneto svetainė), bei Projektų interneto svetainėse: www.riverland.lt, www.bkvadratu.lt, www.tu3a.lt (toliau – Projektų interneto svetainės).
 • 1.7. Žaidimas vyksta nuo 2023 m. gegužės 22 d. iki bus parduoti 50 vnt. Objektų, skaidant tokiais etapais: 10 parduotų Objektų – 1-as Prizas, sekančiai 10 parduotų Objektų – 2-as Prizas, ir t.t., bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.
 • 1.8. Organizatoriaus sprendimu Žaidimo laikas gali būti pakeistas. Aktuali informacija apie Žaidimo laiką ir parduotų Objektų skaičių skelbiama Organizatoriaus interneto svetainėje ir Projektų interneto svetainėse.
 • 1.9. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus ir/ar jo dukterinių įmonių darbuotojai, Projektų generaliniai rangovai ir/ar jų darbuotojai, Projektų statytojų darbuotojai bei kitų susijusių su Žaidimu įmonių darbuotojai, taip pat kiti asmenys, tiesiogiai susiję su Žaidimo organizavimu, bei jų šeimos nariai.
 • 1.10. Žaidime neleidžiama dalyvauti trečiųjų asmenų vardu.
 • 1.11. Vienas Žaidimo Prizas perduodamas tik vienam Asmeniui, kuris pagrindinės Objekto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu davė sutikimą dalyvauti Žaidime. 
 • 2. Prizų fondas:
 • 2.1. Bendro prizinio fondo steigėjai: UAB „Rinvest“, įmonės kodas 302842911; UAB „Borgus“, įmonės kodas 304442549; UAB „RE-SPV-2“, įmonės kodas 305732854; UAB „Statybų pliusas“, įmonės kodas 303417571.
 • 2.2. Bendras prizinis fondas yra 247.000 Eur. Prizinį fondą sudaro: 5 (penki) automobiliai TESLA Model 3. Vieno automobilio TESLA Model 3 vertė – 49.400 Eur (toliau - Prizas).
 • 3. Žaidimo sąlygos:
 • 3.1. Asmuo, norėdamas dalyvauti Žaidime, turi atlikti šiuos veiksmus:
 • 3.1.1. Įsigyti Objektą viename iš Projektų. Objekto vertė įtakos dalyvavimui Žaidime neturi.
 • 3.1.2. Pasirašyti preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį po 2023 m  gegužės 22 d.
 • 3.1.3. Preliminarioje nekilnojamojo Objekto pirkimo – pardavimo sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka sudaryti pagrindinę Objekto pirkimo – pardavimo sutartį, pasirašyti sutikimą dalyvauti Žaidime ir sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, dalyvavimo Žaidime, tikslu.
 • 3.2. Asmuo į Žaidėjų sąrašą įtraukiamas po pasirašytos pagrindinės Objekto pirkimo – pardavimo sutarties.
 • 3.3. Tas pats Asmuo gali pirkti neribotą skaičių Objektų Žaidime dalyvaujančiuose Projektuose. Kiekviena pasirašyta pagrindinė Objekto pirkimo - pardavimo sutartis traukiama į Žaidėjų sąrašą.
 • 3.4. Jei Žaidimo metu Žaidėjas išreiškia norą Žaidime nedalyvauti, jis nėra įtraukiamas į Prizų laimėtojų nustatymo sąrašą.
 • 3.5. Asmuo visais su Žaidimu susijusiais klausimais gali kreiptis el. paštu info@rinvest.lt  ir/arba skambinti telefonu +370 5 200 2556 (darbo dienomis nuo 08:00 val. iki 17:00 val.).
 • 3.6. Sutikimo dalyvauti Žaidime formoje, būtina nurodyti dalyvio vardą, pavardę, datą ir pasirašyti.
 • 4. Prizų laimėtojų nustatymas ir prizų įteikimas:
 • 4.1. Prizą atsitiktinės atrankos būdu gali laimėti Žaidimo dalyvis, atitinkantis Taisyklių sąlygas (toliau – Laimėtojas).
 • 4.2. Laimėtojų atrinkimą vykdo Organizatorius, stebint nepriklausomai audito kompanijai UAB „Patikimas auditas“, įmonės kodas 125325732.
 • 4.3. Prizo Laimėtojai nustatomi tokia tvarka: 1-ojo Prizo Laimėtojas atsitiktine tvarka renkamas iš pirmųjų 10-ies (1-10 Nr.) po 2023 m. gegužės mėn. 22 d. Objektų pirkėjų, sudariusių pagrindines Objekto pirkimo – pardavimo sutartis; 2-o Prizo Laimėtojas nustatomas po antrojo dešimtuko (11-20 Nr.) pagrindinių Objekto pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo ir t.t. 
 • 4.4. Prizo Laimėtojas nustatomas atsitiktinės atrankos būdu, organizuojant viešus Laimėtojo nustatymo renginius, į kuriuos atitinkamai bus kviečiami visi pirmojo dešimtuko Žaidimo dalyviai, antro dešimtuko Žaidimo dalyviai ir t.t. Laikas ir vieta derinama atskirai, prieš tai informuojant visus Žaidimo dalyvius telefonu ir/ar el. paštu. Ši informacija taip pat skelbiama Organizatoriaus interneto svetainėje ir Objektų interneto svetainėse.
 • 4.5. Laimėtojai apie laimėjimą bus informuojami asmeniškai – dalyvaujant Laimėtojo nustatymo  renginiuose, paskambinus ir/arba išsiuntus žinutę telefono numeriu, ir/arba el. laišku, siunčiamu el. pašto adresu, nurodytu priede prie pagrindinės Objekto pirkimo – pardavimo sutarties „Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo Žaidime „1 iš 10“ tikslais“.
 • 4.6. Jei nustačius Laimėtoją, paaiškėja, kad Laimėtojas neatitinka Žaidimo sąlygų, laimėjimas yra anuliuojamas ir Žaidimo dalyvis išbraukiamas iš dalyvių sąrašų. Tokiu atveju, Žaidimo Prizo Laimėtojas nustatomas iš naujo, Organizatoriaus nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje.
 • 4.7. Prizas įteikiamas Laimėtojui pateikus šiuos dokumentus:
 • 4.7.1. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį.
 • 4.7.1. dokumentą, patvirtinantį, kad yra pilnai atsiskaityta pagal pagrindinę Objekto pirkimo – pardavimo sutartį.
 • 4.8. Prizo perdavimas vyks Organizatoriaus nurodytoje vietoje, Projekto, kuriame Laimėtojas yra įsigijęs Objektą, teritorijoje, į kurią Laimėtojas atvyksta savo lėšomis. Konkreti Prizo perdavimo data su Laimėtoju suderinama individualiai.
 • 4.9. Organizatorius įstatymų nustatyta tvarka sumoka visus laimėjimo dieną Lietuvos Respublikoje taikomus mokesčius nuo laimėto prizo vertės, kuriuos įstatymų nustatytais atvejais turi mokėti Laimėtojas.
 • 4.10. Žaidimo Prizai į pinigus nekeičiami.
 • 4.11. Žaidimo eigą, Prizo Laimėtojų nustatymo, Prizo perdavimo procesus stebi neprikausoma audito kompanija UAB „Patikimas auditas“.
 • 5. Duomenų apsauga
 • 5.1. Asmenys, dalyvaudami Žaidime ir pateikdami Žaidimo organizavimui būtinus asmens duomenis, patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir tikslu.
 • 5.2. Žaidimo dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, mobilaus telefono numeris, el. pašto adresas, tvarkomi UAB „Rinvest“ Žaidimo organizuojamo ir vykdomo (Žaidimo administravimo, Laimėtojų nustatymo, Laimėtojų paskelbimo, Prizų pristatymo bei skundų dėl Žaidimo organizavimo nagrinėjimo ir pan.) tikslu. 
 • 5.3. Teisinės prievolės pagrindu – teisingo mokestinių įsipareigojimų vykdymu bus tvarkomi  Prizo Laimėtojo asmens duomenys, siekiant apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie Laimėtojui suteiktas išmokas (Prizo vertę).
 • 5.4. Organizatorius gauna informaciją apie Žaidimo dalyvį kai Žaidimo dalyvis pasirašo pagrindinę Objekto pirkimo – pardavimo sutartį ir savanoriškai sutinka dalyvauti Žaidime. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dalyvauti Žaidime, rinkti ir tvarkyti jo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Atšaukus sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja. Taip pat, dalyvaudami Žaidime Žaidimo dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju jų duomenys: vardas ir/ar vardas ir pavardė būtų viešai paskelbti Žaidimo aprašyme ir/ar Organizatoriaus bei Projektų socialinių tinklų „Facebook“ ir/ar „Instagram“ paskyrose, Organizatoriaus interneto svetainėje, Projektų interneto svetainėse.
 • 5.5. Žaidimo metu Žaidimo dalyvis pateikdamas asmens duomenis patvirtina, kad asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, taip pat, kad Žaidimo dalyvis yra ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. Pastebėję netikslumų, Žaidimo dalyvis privalo iš karto juos ištaisyti.
 • 5.6. Prizo Laimėtojų duomenys saugomi 5 metus nuo dalyvavimo Žaidime pabaigos. 
 • 5.7. Žaidimo dalyvių asmens duomenys gali būti perduoti valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), audito kompanijai, Prizo perdavimo organizavimo kompanijai, ir pasitelktiems duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, informacinių sistemų priežiūrą atliekantiems paslaugų teikėjams. Tokiu atveju informacija, kurią Žaidimo dalyvis pateikia ar yra paskelbiama, tampa vieša informacija.
 • 5.8. Žaidimo dalyviai turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti duomenis, taip pat esant pagrindui ištrinti tvarkomus asmens duomenis, apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisės aktais numatytais atvejais turi teisę į duomenų perkeliamumą.
 • 5.9. Savo teises Žaidimo dalyvis gali įgyvendinti kreipiantis į Organizatorių pateikiant raštišką prašymą arba el. parašu pasirašytą prašymą atsiunčiant el. pašto adresu info@rinvest.lt
 • 5.10. Jei Žaidimo dalyvis mano, kad jo teisės buvo pažeistos, jis gali pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija).
 • 6. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:
 • 6.1. Žaidimo dalyvis turi teisę iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Žirgų g. 19, Antežerių k., Vilniaus r. sav., arba el. pašto adresu info@rinvest.lt.
 • 6.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviui atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 • 7. Kitos sąlygos:
 • 7.1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles ir/ar nutraukti Žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Taisyklės Organizatoriaus interneto svetainėje ir Projektų interneto svetainėse.
 • 7.2. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Žaidimo dalyviai. Atsiimti laimėtą Prizą gali tik pats Žaidimo Laimėtojas Taisyklėse numatyta tvarka.
 • 7.3. Su Taisyklėmis iki Žaidimo pabaigos galima susipažinti Organizatoriaus interneto svetainėje ir Projektų interneto svetainėse.
 • 7.4. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Žaidime.
 • 7.5. Asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.